Hulp bij verzuim

 

Als werkgever calculeer je uiteraard het risico van verzuim van werknemers in. Het is niet altijd te voorkomen dat een werknemer enkele dagen ziek wordt, maar langer verzuim kan een probleem opleveren voor jouw bedrijf. Een gezonde werkomgeving draagt bij aan een lager verzuim en ook de werknemers zelf kunnen ervoor zorgen dat ze gezond blijven. Bij een langdurig zieke werknemer komt er veel af op zowel de werkgever als werknemer. Vraag om hulp bij verzuim om samen met de werknemer toe te werken naar een snel herstel.

 

Preventieve maatregelen

 

Als werknemer zijn er bepaalde preventieve maatregelen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat je werknemers fit blijven. Zorg voor een open werksfeer waarbij de ruimte is voor persoonlijke gesprekken. Ook een juiste voorlichting speelt een belangrijke rol, laat bijvoorbeeld een expert langskomen om te vertellen over het belang van gezonde voeding en beweging. Kijk ook eens kritisch naar het aanbod in de kantine en zorg voor zoveel mogelijk gezonde keuzes. Werknemers kun je stimuleren om te bewegen door bijvoorbeeld een keer per week sporten onder werktijd mogelijk te maken, of door een abonnement op de sportschool te vergoeden. Dit zijn investeringen, maar uiteindelijk krijg je hier veel voor terug.

 

Bedrijfsarts inschakelen

 

Als werkgever valt het aan te raden om een bedrijfsarts in te schakelen indien een medewerker langdurig verzuimt. Deze arts adviseert je als werkgever over hoe en wanneer de werknemer weer aan het werk kan gaan. Dit heet re-integratie. De bedrijfsarts mag alleen doorgeven of de werknemer wel of niet ziek is, hoe lang dit naar verwachting gaat duren en de mate van arbeidsongeschiktheid. Met deze informatie kan de werkgever vervolgens samen met de werknemer een re-integratieplan opstellen, waarin de verplichtingen voor zowel de werkgever als werknemer staan. De bedrijfsarts mag geen medische informatie verstrekken in verband met de privacy van de werknemer.

 

Second opinion aanvragen

 

De werknemer is verplicht om de aanwijzingen van de bedrijfsarts op te volgen. Indien de werknemer het niet eens is met de uitkomst van het onderzoek en het oordeel van de bedrijfsarts is het mogelijk om een second opinion aan te vragen. Dit kan zowel bij het UWV als bij een andere bedrijfsarts. Ook als de re-integratie vastloopt en werknemer en werkgever er samen niet meer uitkomen kan de werknemer advies vragen aan het UWV of een vakbond of andere belangenorganisatie. Op deze manier komt er een deskundig oordeel waar beide partijen zich aan moeten houden.

Brand management

 

Het opbouwen van een positieve relatie met de doelmarkt is essentieel als je ervoor wilt zorgen dat het een bepaald merk voor de wind gaat. Dat is exact waar het bij brand management allemaal om draait, want daarmee wordt de merkbeleving in de markt in de gaten gehouden. Je checkt in dat geval niet alleen maar specifiek de marktassociatie, maar probeert ook te ontdekken waarom mensen een product of dienst van een specifiek merk aanschaffen. Heb je van al dat soort zaken een helder beeld, dan kun je die gegevens vervolgens inzetten bij de marketing van het merk. Daarbij is het vanzelfsprekend zaak dat mensen die al eerder producten of diensten van het merk aangeschaft hebben langdurig trouwe klanten blijven. Daarnaast probeer je je verzamelde gegevens natuurlijk ook op een slimme manier in te zetten om nieuwe klanten in nieuwe doelgroepen te werven. Alles bij elkaar opgeteld verhoogt goed uitgevoerd brand management uiteindelijk de waarde van een product of dienst.

 

Verhoog de unieke herkenbaarheid

 

Je kunt je doel onder meer bereiken door een sterke, niets aan duidelijkheid te wensen overlaten en liefst ook tijdloze slogan aan je product of dienst te koppelen. Een overduidelijk voorbeeld daarvan is de slogan van M&M: “smelt in je mond, niet in je hand”. Benadruk datgene waarin je product of dienst zich duidelijk onderscheid van al het andere dat al op de markt verkrijgbaar is. Vergeet daarbij ook niet dat een slogan kort en bondig moet zijn. Brand management functioneert tenslotte het best als bestaande en nieuwe klanten je slogan gemakkelijk kunnen onthouden. Schroom bij dat ontwikkelproces ook niet om hulp van andere afdelingen in je organisatie in te roepen of interne of externe focusgroepen te initiëren. Hoe meer verschillende ideeën en invalshoeken je voorgeschoteld krijgt, des te groter de kans wordt dat er een gouden aanpak tussen zit waar je verder mee aan de slag kunt gaan.

 

Slim online marketingmethodes inzetten

 

Wil je vandaag de dag een aantal verschillende brand management ideeën uittesten, dan kun je gemakkelijk en betrekkelijk goedkoop via tal van verschillende online kanalen zogenoemde A/B-tests uitvoeren. Daarbij krijgen potentiële eindgebruikers twee of meer verschillende varianten van een reclame-uiting voor een bepaald merk te zien en kun je vervolgens meten welke variant de beste response oplevert. Die aanpak zou je vervolgens ook verder uit kunnen bouwen door bijvoorbeeld zogenoemde influencers in te zetten. Deze kunnen bijvoorbeeld de door jou verwachte meest succesvolle manieren van brand management nog intensiever op het netvlies van de beoogde doelgroep krijgen, zodat het merk langzaam maar zeker steeds waardevoller wordt.

tiel

Taxateur Tiel helpt met woningwaardebepalingen

Als je een woning wilt kopen, dan is de kans groot dat je daarvoor  een hypotheek af moet sluiten. Om überhaupt voor dat grote geldbedrag in aanmerking te kunnen komen vereist de hypotheekverstrekker altijd van je dat je bij je aanvraag ook een taxatierapport voegt, waarin bijvoorbeeld een taxateur uit Tiel op basis van een reeks punten de waarde van de te kopen woning heeft bepaald. Om van die expertise van een taxateur in Tiel gebruik te kunnen maken hoef je overigens niet specifiek te wachten totdat je een hypotheek af wilt sluiten. Als je tijdens je huizenjacht je droompaleisje bent tegengekomen en al in een vroeger stadium te weten wilt komen of de vraagprijs reëel is, dan kun je ook daarvoor een beroep op een taxateur in Tiel doen.

 

De juiste keuze

Bij het kiezen van de juiste taxateur in Tiel moet je er in de eerste geval rekening mee houden dat deze persoon niet meerdere verschillende petten op heeft. De taxateur mag dus niet je aan- of verkoopmakelaar zijn. Daarnaast is het van groot belang dat de ingeschakelde taxateur goed op de hoogte is van de woningsituatie op de lokale markt. Woon je zelf in of om Tiel, dan is het dus ook het meest raadzaam om een taxateur uit Tiel voor de waardebepaling in te schakelen. Zoiets kan overigens ook door je hypotheekverstrekker worden geëist.

Extra checks

Een taxateur is geen beschermd beroep, waardoor in wezen iedereen die beroepstitel kan voeren. Dat zou als risico met zich mee kunnen brengen dat de taxaties van een willekeurige taxateur uit Tiel onnauwkeurig zijn, waardoor een hypotheekverstrekker een veel te groot risico loopt. Voordat een geldverstrekker de hypotheekaanvraag accepteert, moet de taxateur eerst zijn rapportage ter beoordeling aan een officieel erkend validatie-instituut voorleggen. Dat is onafhankelijke partij die het rapport op eventuele fouten checkt.

Kostenplaatje

De werkzaamheden die een taxateur uit Tiel verricht zijn niet gratis. Deze expert moet voor het verrichten van het onderzoek ook zelf kosten maken, omdat er documenten bij het Kadaster en de gemeente opgevraagd moeten worden. Daarnaast dient natuurlijk ook de tijd betaald te worden die zo’n taxateur uit Tiel nodig heeft voor het maken van een gedegen taxatierapport. Alles bij elkaar opgeteld moet je er rekening mee houden dat de kosten voor een compleet goedgekeurd taxatierapport uitkomt op zo’n 500 euro. De kosten kunnen echter per taxateur verschillen, zodat meerdere verschillende offertes opvragen een verstandige zet is. Pas bij dat prijsvergelijken overigens wel goed op, want het is niet altijd vanzelfsprekend dat rapportages van de goedkoopste taxateur ook echt door je hypotheekverstrekken worden geaccepteerd. Informeer jezelf dus goed!